zaterdag 18 februari 2012

Journalist Guido Van Peeterssen overleden

Met diepe droefheid willen we het overlijden van Guido Van Peeterssen mededelen.
Als journalist (Guido VP) voor de regio Gent zorgde Guido voor dagelijks nieuws. Journalistiek was zijn passie. Guido had veelvuldige contacten met alle actoren uit het sociale en economische leven van Gent. De combinatie brandweerman, politicus en journalist was de juiste mix voor zijn zoektocht naar een goed verhaal dat door zijn professionele ingesteldheid en zijn genuanceerde berichtgeving volledig in balans was.
Guido overleed op 55-jarige leeftijd (14/02/2012) te Gent. Bij deze betuigen we onze oprechte medeleven aan zijn naasten.

De afscheidsplechtigheid, met opstelling van de asurne, zal plaatshebben in de aula van het crematorium ″Westlede″ te Lochristi op ZATERDAG 25 FEBRUARI 2012 OM 14.30 UUR.
Samenkomst in de inkomhal van het crematorium,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi om 14.20 uur.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide aldaar.

Gelegenheid wordt u geboden Guido een laatste groet te brengen in het funerarium van uitvaartcentrum De Ceder, Kliniekstraat 20 te Gentbrugge, dinsdagavond 21 februari van 17 tot 18 uur.

vrijdag 17 februari 2012

‘De kleine Icarus’ locatie eerste internationale school voor Oost- en West-Vlaanderen.

De International School of Ghent (ISG) start vanaf 1 september de lessen op de tweede verdieping van de kleuter- en lagere school ‘De kleine Icarus’ in Gent. Op de speelplaats in de K.L. Ledeganckstraat 4 in Gent zullen dus naast Gentse leerlingen voortaan ook kinderen tussen 3 en 12 jaar van expats rond lopen.
De inschrijvingen starten begin april.


LOCATIE
Vanaf 1 september zullen buitenlandse kenniswerkers de kans hebben om hun kinderen tussen 3 en 12 jaar les te laten volgen uit een internationaal curriculum. Op die manier kunnen de kinderen vlot inpikken als hun ouders na enkele jaren in een ander land tewerkgesteld worden. Maar ook kinderen van Vlaamse expats die terugkeren kunnen op die manier probleemloos in Gent hun lessen verder zetten.
De Ledeganckstraat is ideaal qua ligging voor de internationale school: op een boogscheut van het stadscentrum, in de nabijheid van het Citadelpark en gemakkelijk te bereiken. De lessen zullen gegeven worden op de tweede verdieping van het schoolgebouw.
Het was een bewuste keuze om de ISG in te bedden binnen een bestaande school. Niet alleen wordt op deze manier de integratie van de kinderen en de ouders in de lokale gemeenschap bevorderd, het delen van gemeenschappelijke kosten zorgt er bovendien voor dat het bedrag voor de inschrijving gedrukt kan worden.

HISTORIEK
Vanuit de bedrijven kwam al jarenlang de noodkreet om een internationale school in Oost- en West-Vlaanderen op te richten. In Vlaanderen kunnen kinderen van expats tot nu toe enkel Engelstalig onderwijs volgen in dure, internationale privéscholen rond Antwerpen en Brussel.
Vandaar dat in 2006 al werd gestart met een onderzoek naar mogelijkheden van een toegankelijkere internationale school in de Gentse regio.
De onderzoeksresultaten spraken voor zich: als Oost- en West-Vlaanderen slagkrachtig willen blijven, moet de regio aantrekkelijker worden voor expats en internationaal onderwijs is hierbij een dwingend middel. Als beste uitvalsbasis voor een internationale school kwam Gent naar voor.
Deze onderzoeksresultaten werden voorgelegd aan het kabinet van toenmalig Minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke. Maar de vraag om steun werd beantwoord met een lange brief vol juridische tegenargumenten.
In 2008 werd een grondige haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin meteen ook de procesbegeleiding voor de opstart van internationaal onderwijs in Gent mee werd onderzocht.
Een jaar later werd opnieuw een pleidooi gehouden voor internationaal onderwijs bij de bevoegde minister van onderwijs, op dat moment Pastal Smet, en ook de vraag om financiële steun werd opnieuw gesteld. Pas in 2010 kwam een definitief antwoord: ook minister Smet zag geen opening in de wetgeving om internationaal onderwijs in Gent te steunen. Hij vond onze vraag echter terecht en wilde mogelijke andere oplossingen onderzoeken. Bijvoorbeeld het oprichten van een vestiging van een Europese school in onze school.
Op dat moment besliste schepen van Innovatie en Werk, Sofie Bracke samen met enkele private partners om de studie van Minister Smet niet af te wachten en voluit te gaan voor een privé-traject. Enkele maanden geleden werd de Raad van Bestuur van de ISG opgericht met als stichtende leden Barco, Volvo Cars, de Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB).

NOODZAAK
Iedereen is het erover eens: Vlaanderen moet verder evolueren naar een sterke kenniseconomie waarbij innovatie en ondernemerschap hand in hand gaan. Dat daarvoor naast goed opgeleide Vlamingen ook internationale kenniswerkers nodig zijn, staat ook nergens ter discussie. Toch ontbrak het Oost- en West-Vlaanderen nog steeds aan een internationale school. Een internationale school is nochtans de dwingende voorwaarde voor de bedrijven en kennisinstellingen om expats met kinderen te kunnen aantrekken.


REACTIE
Gentse schepen van Innovatie, Sofie Bracke: “Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar ik ben verheugd dat op 1 september de International School of Ghent haar deuren zal openen. De kleine Icarus was onze eerste keuze en is een ideale uitvalsbasis voor de internationale school. Ik ben er van overtuigd dat dit een economische boost kan geven aan onze regio. Deze school was echt nodig voor de bedrijven en kennisinstellingen die buitenlandse kenniswerkers willen aantrekken. Vlaanderen stoomt haar jongeren klaar voor een internationale carrière, wat op zich een goede zaak is. Maar tegelijkertijd wordt verzuimd een beleid te voeren dat gericht is op het aantrekken van internationaal talent. Zo organiseren we zelf onze brain drain terwijl we de deuren sluiten voor mogelijke brain gain.”
Naast de stichtende leden Volvo Cars, VIB, Barco en UGent steunen ook een grote groep organisaties zoals de Stad Gent, de Stad Kortrijk, de Provincies Oost- en West-Vlaanderen, Deloitte Belgium, Laga en VOKA Oost- en West-Vlaanderen en anderen de internationale school.

Meer informatie via: isg-ghent.org

donderdag 16 februari 2012

NIEUW TALENT GEZOCHT

Omdat podiumartiesten te weinig kansen krijgen om op treden in de beste omstandigheden is er op 18 mei a.s. de 'Rockedy Challenge'. Een nieuwe talentenjacht voor getalenteerde muzikanten, bands (rock, pop, populair, alternatieve of schlager) en stand-up comedians. Artiesten zonder eigen begeleiding kunnen rekenen op een professionele live band. De winnaar mag optreden tijdens de Gentse Feesten op het groot podium van het St. Baafsplein. De wedstrijd wordt georganiseerd door Kurt Burgelman van Biezebaaze en Theater Scala (09/228.87.20) waar men terecht kan voor informatie en inschrijvingen.


GOED VOOR HET LIBIDO

Goed voor het libido


Na een ongeval kwam abrupt een einde aan de radiocarrière van Yvette Verbauwen. Na jarenlange revalidatie heeft ze tijd gevonden voor één van haar hobby’s: het creëren van vooral halskettingen. Juwelen gemaakt van ivoor, kralen, halfedelstenen, agaat, marmer en lavastenen afkomstig uit vreemde continenten. Afrika en China hebben haar voorkeur. Sommige materialen hebben een helende en spirituele werking: “Sodaliet heeft een positieve invloed op het libido en de potentie” weet Yvette te vertellen.