donderdag 26 juli 2012

Schrijfwedstrijd met als thema ‘Gent’

De wedstrijd ‘Michel Casteelsprijs voor cursiefjes’ wordt georganiseerd door de Dienst Evenementen en Feesten van de Stad Gent en heeft als doel het schrijven te bevorderen. De uiterste inzenddatum voor deelname aan de wedstrijd dit jaar is vrijdag 30 november 2012.
Wedstrijd
Het cursiefje is een kort, humoristisch én persoonlijk prozastukje, soms met een diepere filosofische ondertoon, dat aspecten van het dagelijkse leven weergeeft. Ook een column kan worden ingestuurd. Een column is een kort stukje proza waarin de auteur spits en uitdagend zijn mening ventileert. Er gelden nauwelijks beperkingen voor wat het onderwerp van een column kan zijn; het gamma reikt van huiselijke voorvallen tot de wereldpolitiek. De column is een beschouwelijker variant van het cursiefje, dat het meer van humoristische observatie en vertelling moet hebben. Sinds de jaren 1970-‘80 heeft de column het cursiefje opgevolgd.
De wedstrijd staat open voor iedereen, de inzendingen moeten in het Nederlands geschreven zijn en deelnemers mogen meerdere teksten insturen.
Het thema van de wedstrijd is ‘Gent’. De deelnemer mag de breedst mogelijke interpretatie geven aan zijn im pressies hierover of vertellen over een gerelateerd onderwerp. De lengte van de tekst is beperkt tot 4.000 tekens. Dat stemt overeen met 1 kant van een A4-blad in een standaard lettertype bij een corpsgrootte van 11.
Prijs
De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury.
Aan de wedstrijd zijn drie geldprijzen (plus evenwaardige boekenpakketten) verbonden: de Michel Casteelsprijs van 300 euro voor de eerste laureaat, de Polleke Pluymprijs ter waarde van 200 euro voor de tweede laureaat en een aanmoedigingsprijs ter waarde van 100 euro voor de derde laureaat.
De winnaar zal zijn inzending zien verschijnen op de website www.gent.be
De uitslag van de wedstrijd zal in februari 2013 tijdens een officiële plechtigheid op het stadhuis worden bekendgemaakt.
Deadline inzending
Teksten moeten uiterlijk op vrijdag 30 november 2012 ingediend worden.
Motto of slagzin
De inzending moet anoniem zijn, dus er mag geen naam of adres op het tekstdocument vermeld staan, wel een motto of slagzin. In een ander document moet het motto of slagzin vermeld worden met de naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres van de kandidaat.
Inzendingen mogen
-         Via e-mail verstuurd worden met als onderwerp ‘schrijfwedstrijd Gent’ naar henk.terryn@gent.be of
-         per post naar de Dienst Evenementen en Feesten, t.a.v. Henk Terryn, met als vermelding ‘schrijfwedstrijd Gent’, Gasmeterlaan 107, 9000 Gent.

De Dienst Evenementen en Feesten staat in voor de administratieve verwerking en maakt niet deel uit van de jury.

Op zoek naar Annie... voor de musical !

Music Hall, Albert Verlinde Entertainment en vtmKzoom zijn op zoek naar meisjes tussen 7 en 14 jaar oud die de hoofdrol willen vertolken in Annie, de musical. In augustus vinden de eerste audities plaats en de spannende zoektocht wordt in het najaar uitgezonden op vtmKzoom. Deze klassieker van formaat over het kleine, brutale weesmeisje staat vanaf 26 december 2012 in Stadsschouwburg Antwerpen en vanaf 30 januari 2013 in Capitole Gent.

De open audities vinden plaats in Stadsschouwburg Antwerpen op 16 en 17 augustus 2012. Kandidaten sturen een korte CV met duidelijke foto naar auditie@musichall.be en moeten beschikbaar zijn voor repetities vanaf eind november. De speelperiode van de musical loopt van 26 december tot 03 februari met mogelijke verlengingen. Music Hall laat weten of je uitgenodigd wordt om te auditeren. Wie weet ben jij wel de nieuwe Annie! Alle informatie voor de kandidaten staat op www.musichall.be/nl/op-zoek-naar-annie
Het jonge meisje Annie slijt haar dagen in een weeshuis, wachtend op haar ouders die haar hebben achtergelaten. Maar ook kleine weesmeisjes hebben soms geluk. Annie wordt gevraagd om Kerstmis te vieren bij een van de rijkste mannen van Amerika: Oliver Warbucks. Wat begint als een reclamestunt voor de miljonair, eindigt in een vriendschap voor het leven!
Annie zit vol onvergetelijke hits waaronder Tomorrow en It’s a hard knock life. Het weesmeisje zal zowel jong als oud weten te ontroeren tijdens de kerstdagen. Deze Broadwayklassieker ging in 1977 in première en staat in het collectief geheugen gegrift.

woensdag 18 juli 2012

GENT nationale feestdag 21 juli: bezoek Prinses Astrid en Koninklijke dag voor tien Oost-Vlaamse verenigingen

De Oost-Vlaamse viering van de nationale feestdag op 21 juli wordt vereerd met het bezoek van de Koninklijke hoogheden, Prinses Astrid en Prins Lorenz.
Zij wonen het Te Deum bij in de Sint-Baafskathedraal. Om 10.50 uur arriveert het prinsenpaar aan de kathedraal.
Om 12 uur overhandigen ze in het Provinciehuis de predikaten 'Koninklijk' aan tien Oost-Vlaamse verenigingen. Deze verenigingen worden gehuldigd omdat ze 50 jaar bestaan.
Door het bezoek krijgt de traditionele huldiging van de tien gelauwerde verenigingen een dubbele Koninklijke betekenis.

Tien verenigingen gespreid over heel Oost-Vlaanderen
Regio Gent• Toneelgezelschap 'De Sally's uit Merelbeke
• Petanqueclub 'Mistral' uit Heusden
• Postzegelclub 'Het Volk' uit Gent
• Sportduikersclub 'Gentse Dolfijnen' vzw uit Gent
• Vogelclub 'De Goudvink' uit Lochristi

Regio Denderstreek
• Carnavalsvereniging 'Lotjonslos' uit Aalst
Regio Leiestreek
• Duivenmaatschappij 'Eerlijk duurt het langst' uit Deinze-Zeveren
Regio Waasland
• Turnkring 'Reynaert' uit Kemzeke/Sint-Gillis-Waas

Regio Vlaamse Ardennen
• Personeelsbond Provinciaal technisch Instituut uit Zottegem
Regio Schelde-Durme
• Mannenkoor 'De Minnezangers' uit Zele

Gents volkstuincomplex Brughuizeken

In Gent is de behoefte aan volkstuinen zeer groot. De Stad Gent heeft zich daarom geëngageerd om in het gebied ‘Brughuizeken’ gelegen tussen de Leie, de Drongensesteenweg en het doortrekkersterrein een stedelijk volkstuincomplex op te richten. Voor de uitbating van volkstuincomplexen in stadseigendom werkt de Stad Gent steeds samen met een voor dit doel opgerichte en erkende vzw. Voor de uitbating en het beheer van het volkstuincomplex Brughuizeken richtten geëngageerde buurtbewoners in 2011 de vzw Boerse Poort op. De Stad Gent en de vzw Boerse Poort ondertekenen nu een samenwerkingsovereenkomst.

De overeenkomst regelt de volgende punten:
- het beheer en het onderhoud van het volkstuincomplex en de communicatie erover
- de financiering en de bouw op stadsgronden van een gemeenschappelijk lokaal door middel van een investeringssubsidie van de Stad Gent aan de vzw Boerse Poort, die bouwheer is.

Het beheer van de tuinkamers en akker
Het volkstuincomplex is ongeveer 3 hectare groot. Het is opgedeeld in twee delen: de ‘tuinkamers’ en de ‘akker’.

De tuinkamers liggen in het boomrijke gedeelte langs de Leie. In het voorjaar van 2012 werden ze in gebruik genomen. In de tuinkamers tuinieren mensen samen. Zo zijn er in de 8 tuinkamers 13 uiteenlopende groepen aan de slag. Het zijn gezinsgroepen, een Afrikaanse groep, muzikanten, JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu), De Sleutel, vzw Jong en nog veel meer. Er wordt geëxperimenteerd met hangend groen, permacultuur, fruitgaarden, enzovoort.

De tuinkamers zijn doorsneden met vrij toegankelijke paden en sluiten aan op een kleine openbare speelzone voor de buurt.

Op de ‘akker’ met een totale oppervlakte van een kleine hectare komen individuele percelen van 50 tot 200 m². De eigenlijke aanleg gebeurt in het najaar van 2012. Op dat moment zal het precieze aantal percelen gekend zijn.
Ongeveer 70 tuinen werden al toegekend aan tuiniers uit de Brugse Poort. Daarnaast werd een wachtlijst opgesteld. Tuiniers uit de Brugse Poort krijgen voorrang. Er zal gestart worden met tuinieren in het voorjaar van 2013.

Gemeenschappelijke materiaal- en ontmoetingsruimte
De vzw Boerse Poort kreeg begin 2012 een bouwvergunning voor de verdere inrichting van het volkstuincomplex en voor de oprichting van een gemeenschappelijk gebouw. Het gebouw zal bestaan uit een gemeenschappelijke berging, waarin tuinmateriaal wordt opgeborgen dat alle tuiniers kunnen gebruiken, zoals kruiwagens of een maaimachine. Aan de andere zijde komt een lokaal dat als vergader- en ontmoetingsruimte dienst zal doen. Hier zal ook een kleine tuinbibliotheek ondergebracht worden en kunnen de lessen ecologisch tuinieren plaatsvinden. Aan de buitenzijde van het gebouw worden individuele opbergkastjes voor de tuiniers aangebracht.

Het gemeenschappelijk gebouw wordt een goed geïsoleerd duurzaam gebouw. Naast het gebouw komt een talud met een regenwatertank. De regenwatertank wordt op een hoogte geplaatst, zodat hij zonder pomp het sanitair van water kan voorzien. Onder de regenwatertank komt een koelkamer voor het bewaren van bijvoorbeeld fruit of aardappelen. Het afvalwater van het gebouw wordt gezuiverd in een rietveld.

De vzw Boerse Poort bouwt het gemeenschappelijk gebouw in de zomer 2012 samen met vrijwilligers. De Stad Gent geeft de vzw daarvoor een investeringssubsidie van 114.000 euro. Dit bedrag dekt alle materiaalkosten. De vzw Boerse Poort staat in voor het ereloon van de architect en de vrijwillige bouwuren.

De feestelijke opening van het gemeenschappelijk gebouw is gepland voor maart 2013.

zondag 15 juli 2012

Gentse Feesten Parade 2012

                                                                        
Negen juryleden beoordeelden 25 groepen in de Parade. Elk jurylid quoteerde op 100 punten, verdeeld over 3 criteria: originaliteit (40), animatie (30) en uitwerking (30). Indien de uitwerking niet conform het ingediend dossier was, werden 10 punten in mindering gebracht. De totale prijzenpot bedroeg 11.500 euro. Groepen die geen 30% van de punten behalen, ontvangen geen vergoeding. Groepen die 30 tot 50 % behalen, krijgen een forfaitair bedrag van 125 euro.

Eén groep behaalde minder dan 30%, 9 groepen behaalden de helft van de punten niet. Er rest nog 10.500 euro van de prijzenpot te verdelen over de 17 geslaagde groepen. Eén punt kreeg de waarde van 1,08 euro. Elke geslaagde groep krijgt het aantal punten vermenigvuldigd met 1,08 op zijn rekening gestort. De groep die de jury het meest kon bekoren was Voetbal in de Stad en vzw Supportersfederatie KAA Gent met 710 punten goed voor een bedrag van 767 euro.  Tweede plaats is voor de Circusplaneet met 681 punten en 736 euro, en de derde plaats gaat naar Kloaver Viere met 680 punten en 734 euro.
Naam
punten
euro
1
Voetbal in de Stad & vzw Supportersfederatie KAA Gent

710
767
2
vzw Circusplaneet
681
736
3
Kloaver Viere
680
734
4
Teater Exces
660
713
5
Les Folles de Gand
628
678
6
Gilde van de Stroppendragers
625
675
7
Sabijn à la Carte
603
651
8
Havenbedrijf Gent agh
594
642
9
vzw Stroppenteater
558
603
10
Dekenij Heilig Kerst
537
580
11
Toneelvereniging voor Nut en Vermaak
529
571
12
Gentse Buitenband
512
553
13
Lieven Debrauwer
505
546
14
vzw Oba Guiné
499
539
15
Kon. Poppentoneel Festival
473
511
16
Theaterplatform Gent vzw
464
501
17
vzw 3-dekkersproducties
463
500


Volgende groepen behaalden de helft van de punten niet :


18
vzw Gentse Montmartre
442
125
19
Planeet Mars
441
125
20
Stedelijke Clubhuizen voor Senioren
439
125
21
Sosseteit Gensche Mannekes Pies Twielink
378
125
22
Les Femmes Fatales
377
125
23
vzw Van Daele Compagnie
375
125
24
Bos +
343
125
25
Oude Vismijn Feest
301
125


Nomad & Rebel behaalde geen 30% van de punten en ontvangt geen centen.

De jury
Marijke Van Driessche, Yvette Lauwaert, Roger Van Bockstaele, Johan De Maeyer, Eddy Levis (voorzitter), Eddy Daese, Claude Marissael, Lut De Paepe en  René “Dille” De Schepper.

Publiekswedstrijd
Er werden door de medewerkers van de Dienst Evenementen en Feesten 3.000 wedstrijdformulieren uitgedeeld langsheen het parcours. Het publiek kon tot 17u00 uur kiezen wie zij de leukste, origineelste of mooiste groep vond.
Er werden 256 ingevulde formulieren ingediend.
De winnaar van de publiekswedstrijd, met 71 voorkeurstemmen, is de Orde van de Stroppendragers, zij ontvangen een cheque van 1.000 euro!

vrijdag 13 juli 2012

Gentse Feesten 2012: tips van de dag in het Gents op de website

Van zaterdag 14 tot en met maandag 23 juli 2012 is er tijdens de Gentse Feesten weer van alles te beleven in de stad. De website www.gentsefeesten.be geeft een mooi overzicht van al die activiteiten. Voor het derde jaar op rij zijn er dagelijks ook tips in het Gents te beluisteren.

Via een podcast horen bezoekers van de website hoe burgemeester Daniël Termont enkele tips geeft over wat men iedere dag kan doen. Een concert aan Sint-Jacobs, het vuurwerk op 21 juli, kinderanimatie, enz., het komt allemaal aan bod. De burgemeester geeft de tips bovendien in het Gents.

Wie de podcasts wil beluisteren, surft naar de website www.gentsefeesten.be en klikt vervolgens op de banner op de openingspagina ‘tips van de dag in het Gents’.

Stad Gent lanceert vernieuwde website OOG

De website www.oogent.be werd in samenwerking met de IT-partner van de Stad Gent Digipolis in een nieuw kleedje gestopt. De website werd opgesplitst in twee luiken. Via de website www.investingent.be bereikt men vanaf nu de doelgroep van de investeerders. Via de website www.oogent.be bereikt men het ondernemersluik met als doelgroep horeca, detailhandel, marktkramers en bedrijven. Beide sites blijven met elkaar verbonden.

De vernieuwde website www.oogent.be geeft een overzicht van alle relevante informatie voor ondernemers. Gebruiksvriendelijkheid staat hierbij centraal. De structuur werd aangepast volgens de vragen die het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG, de stedelijke toegangspoort voor ondernemers) ontvangt.

De website werd opgedeeld volgens het type ondernemer. Zo kan bijvoorbeeld een horeca-uitbater in één keer een volledig overzicht van alle noodzakelijke vergunningen voor het uitbaten van een horecazaak raadplegen. Alle stedelijk en bovenstedelijke vergunningen staan duidelijk en volledig opgelijst.

Starters kunnen zich informeren over zowel het startersbeleid van de Stad Gent als over de formaliteiten die gelden bij het opstarten van een eigen zaak.
De website bevat ook heel wat informatie over de (her)localisatiemogelijkheden in Gent. Wie op zoek is naar een (nieuwe) vestigingsplaats krijgt meteen een overzicht van de mogelijkheden en ondersteuningsmaatregelen.
Een nieuwe rubriek informeert over personeelsbeleid en hoe de Stad Gent ondernemers hierbij kan ondersteunen. De ondernemer krijgt ook hier een zeer volledig overzicht van alle stedelijke en bovenstedelijke steunmaatregelen.

Vormelijke vernieuwingen
De Gentse ondernemerswebsite onderging wijzigingen die de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. In de nieuwe rubriek ‘denk ook aan’ krijgen de ondernemers doorheen de site verwijzingen naar gerelateerde producten/dienstverlening waardoor de dienstverlening van de Stad Gent op een meer geïntegreerde wijze wordt aangeboden.
Een verwijzing naar het Gentse e-loket is eveneens toegevoegd. Hier kunnen (startende) ondernemers aanvragen digitaal indienen.
Nieuw zijn ook de knoppen die linken naar andere stedelijke websites zoals de eveneens vernieuwde De Gentse Ondernemer, Gent Verwent en Openbare Werken in Kaart.
Ook de zoekmotor werd aangepast om gericht zoeken vlotter te laten verlopen.

maandag 9 juli 2012

Marc Sleen, Nero & C° en Geeraard de Duivel

Op 30 december 1922 werd Marc Neels (als striptekenaar later Marc Sleen) geboren in Gentbrugge. In 2012 wordt hij 90 jaar, een gebeurtenis die de Stad Gent, de vzw Gent Cultuurstad en de Stichting Marc Sleen niet onopgemerkt wilden laten voorbijgaan. Marc Sleen is een monument van de Belgische stripkunst. Vooral met zijn ‘Avonturen van Nero en co.’ kende hij een ongemeen succes. Voor zijn uitzonderlijk talent werd hij in 1998 door koning Albert II in de adelstand verheven en hij gaat sindsdien als Marc ridder Neels door het leven.

Zijn Gentse origine liet Marc Sleen ook bij herhaling blijken in zijn stripverhalen waarin hij het Gentse stadsbeeld ten tonele voert. In zijn meest uitgesproken vorm is dat Gentse stadsbeeld aanwezig in de eerste scène van het verhaal ‘De Hoed van Geeraard de Duivel’, waarin het Duivelssteen een prominente rol speelt als de residentie van de duivel tegen wie Nero het met niet aflatende koppigheid opneemt.

Bij wijze van bijzonder verjaardagscadeau en als een hommage aan de lange en opmerkelijke carrière van Marc Sleen als uitzonderlijk getalenteerd striptekenaar van Gentse origine besliste de Stad Gent in samenwerking met Cultuurstad vzw en met de Stichting Marc Sleen van dit vroege stripverhaal (1950) een heruitgave te publiceren. Deze heruitgave in kleur wordt verder aangevuld met een uitvoerig geïllustreerde bijdrage van Sleenkenner Yves Kerremans, gewijd aan de intense relatie van Marc Sleen met zijn geboortestad.


In een tweede bijdrage brengen Marie Christine Laleman, Guy Dupont en Peter Steurbaut (Zwarte Doos, Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief) enige historische duiding bij de figuur van Geraard van Gent, bijgenaamd de Duivel, en bij de adellijke residentie die nog steeds zijn naam draagt.

Praktisch

De Avonturen van Nero en Co. ‘De Hoed van Geeraard de Duivel’
© 2012 Standaard Uitgeverij/WPG Uitgevers België nv
ISBN 978 99 03 23725 6
Prijs: 14,95 euro