donderdag 23 augustus 2012

Heraanleg E34: Fase 1 (Kaprijke-Eeklo)

Op 27 augustus (na de avondspits) start de heraanleg van de E34 in Oost-Vlaanderen. In de eerste fase wordt gewerkt tussen Kaprijke en Eeklo in de richting van de kust. Het wegdek wordt volledig heraangelegd in beton. Om vlot en veilig te werken zal alle verkeer door de middenberm op de rijrichting Antwerpen gebracht worden. Daar zal er in elke richting één rijstrook beschikbaar zijn voor het verkeer. Het op- en afrittencomplex in Eeklo gaat dicht in de richting van de kust. Deze fase duurt tot halverwege oktober. Het einde van de heraanleg van de E34 is voorzien voor midden december 2012.

Werfzone fase 1In de eerste fase wordt gewerkt tussen de kruispunten met de Vaartstraat in Kaprijke en de Sint-Laureinsesteenweg in Eeklo in de richting van de kust. Beide kruispunten blijven open voor het verkeer. Het op- en afrittencomplex Eeklo ligt wel in de werkzone en gaat deels dicht. Het zal niet mogelijk zijn om de E34 richting kust op- of af te rijden naar de R43. (zie verkeersschema in bijlage)

Omleiding complex Eeklo
Verkeer van en naar Eeklo kan op- of afrijden aan de kruispunten van de E34 met de Vaartstraat of de Sint-Laureinsesteenweg en gebruik maken van de N455 of de N456 en de N9. (zie omleidingsplan in bijlage)

Minder hinder en veiligheid staan centraalTijdens de betonwerken zal de aannemer 24/24 en 7/7 werken. Door de gefaseerde aanpak en efficiënte planning kan de totale duurtijd van de werken (alle fases) beperkt worden tot vier maanden.

Zowel voor de veiligheid van de arbeiders op de werf als van de weggebruikers zelf geldt in de werfzone een snelheidsbeperking van 70 km/u. Nog te veel automobilisten houden zich niet aan de verlaagde snelheid en brengen daarmee niet enkel zichzelf maar ook de andere weggebruikers en de arbeiders op de werf in gevaar. Het agentschap voorziet flitscontroles in de werfzone.

Blik op volgende fases
De heraanleg van de E34 is opgesplitst in 5 fases. Sommige fases lopen tegelijkertijd. Voor een overzicht en meer info per fase kunt u terecht op www.wegenenverkeer.be/heraanlegE34.


dinsdag 21 augustus 2012

Stad Gent lanceert online enquête over huidige en toekomstige website www.gent.be

De Stad Gent vraagt de mening van alle geïnteresseerde (Gentse) surfers over de huidige en toekomstige website www.gent.be en het e-loket. De online enquête invullen, neemt maar enkele minuutjes in beslag. De deelnemers maken kans om een van de vijf prachtige ‘Gent Verlicht’-boeken over het Gentse lichtplan te winnen.
De enquête bestaat uit vragen over inhoud, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en interactiviteit van de website. Men kan ook zelf suggesties doen.

De Stad Gent wil samen met Gentenaars aan de stad bouwen en hen de kans geven om mee te werken aan de nieuwe website www.gent.be en het e-loket.
Dit online onderzoek is één manier om te participeren. Een andere manier is deelnemen aan de focusgroepen in het kader van Ghent Living Lab waarin ideeën voor de website zullen worden verzameld. Daarvoor moet men ingeschreven zijn in het Ghent Living Lab.

De resultaten van de enquête zullen mee richting geven aan de nieuwe website www.gent.be die de Stad Gent en Digipolis (ICT-partner van de Stad Gent) ontwikkelen. Die nieuwe website zal niet alleen veel informatie bevatten, maar ook focussen op dienstverlening en gepersonaliseerde informatie (‘mijn Gent’).

De online enquête vindt men op de homepagina van http://www.gent.be
Inschrijven bij het Ghent Living Lab kan via de website http://www.ghentlivinglab.be

donderdag 16 augustus 2012

Kruispunt Langestraat/Europaweg (N42) in Zottegem veiliger

Op 3 september starten ingrijpende werken op het kruispunt van de Langestraat met de Europaweg (N42) in Zottegem. Het gevaarlijke kruispunt maakt plaats voor een rotonde en de Europaweg krijgt ventwegen. De omgeving van de rotonde krijgt ook een veilige fietsinfrastructuur. De voorbereidende werken gingen al op 8 augustus van start. Op 3 september start de eerste fase met impact voor het verkeer. De heraanleg zal één jaar duren en ruim 2,73 miljoen euro kosten.

Wat houdt de heraanleg in?
Het kruispunt van de N42 met de Langestraat is één van de 800 gevaarlijke punten in Vlaanderen. De aanleg van een rotonde en ventwegen langs de Europaweg moet daar komaf mee maken. Zo zal het lokale verkeer niet langer rechtstreeks de N42 moeten oprijden, maar via de ventwegen en de rotonde kunnen aansluiten op de N42. Door de betere scheiding van lokaal en doorgaand verkeer ontstaat een veel veiligere verkeersafwikkeling.

De herinrichting is ook een goede zaak voor de fietser. Langs de ventweg  aan de kant van de Gentse Steenweg komt een dubbelrichtingsfietspad.  Ook langs de Gentse Steenweg zelf en de Langestraat komen nieuwe fietspaden. De fietsers zullen niet op de nieuwe rotonde zelf fietsen, maar kruisen in het begin van de aantakkende straten. Dat is veiliger omdat de fietser zo veel zichtbaarder is voor de andere bestuurders.

De stad, het Agentschap Wegen en Verkeer en Waterlink maken van de heraanleg gebruik om ook de riolering aan te pakken: De Europaweg, de Gentse Steenweg, de Langestraat en de Driebunderstraat krijgen een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Dat betekent dat er zowel een vuilwater- als een regenwaterleiding wordt aangelegd.

De totale kostprijs van de heraanleg bedraagt ruim 2,73 miljoen euro. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt 1,65 miljoen euro voor zijn rekening, stad Zottegem 69000 euro en Waterlink 1,01 miljoen euro.

Fasering en timing
Deze ingrijpende heraanleg zal één jaar duren. Sinds 8 augustus zijn voorbereidende werkzaamheden aan de gang. Op 3 september starten de werken met impact voor het verkeer. Om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken, wordt in 3 grote fases gewerkt. De fasering is zo opgebouwd dat het doorgaand verkeer op de N42 steeds mogelijk blijft en het in- en uitrijden van de Langestraat zo veel mogelijk gegarandeerd kan blijven.

woensdag 15 augustus 2012

Eigenaardige publiciteit bij Albert Heijn

Wat eten die Limburgers toch allemaal !
Maar Albert Heijn heeft het in huis
In de aanbieding dan nog wel.

dinsdag 14 augustus 2012

Grondige opknapbeurt voor fietspaden langs N48 in Ronse

In de week van 20 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met een grondig onderhoud van de fietspaden op de Ninovestraat (N48) te Ronse. De betonnen fietspaden worden gedeeltelijk afgefreesd en krijgen een nieuwe toplaag in asfalt. Daarnaast worden een aantal verzakte parkeerstroken aangepakt. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 maanden duren. Bij slecht weer kan de planning wijzigen.

Werfzone en fasering
In de richting van Brakel loopt de werfzone vanaf de Lievensbeek tot aan de gebouwen van TMVW. Richting Ronse wordt er gewerkt van aan de gebouwen van TMVW tot voorbij de eerste wegaansluiting van de industriezone ‘Klein Frankrijk’.

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd, één fase per rijrichting. Autoverkeer blijft steeds mogelijk, zij het (deels) over versmalde rijstroken. Fietsers moeten aan het begin en einde van de werfzone de N48 oversteken en kunnen daar gebruik maken van het fietspad op de andere rijrichting. Dit wordt tijdelijk een dubbelrichtingsfietspad. Plaatselijk verkeer voor bewoners in de werfzone wordt maximaal in stand gehouden. Industriezone ‘Klein Frankrijk’ blijft steeds bereikbaar.

Internationale kunst- en architectuurmanifestatie 'Façade 2012' in Zeeland, West- en Oost-Vlaanderen, 17 aug-8 nov

Onder impuls van en met financiële steun van de Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en de Euregio Scheldemond vindt van 17 augustus tot 8 november 2012 in elk van deze provincies de internationale kunst- en architectuurmanifestatie 'Façade 2012' plaats.
De drie Provincies, die samen de Euregio Scheldemond vormen, hebben op het vlak van kunst en cultuur een lange samenwerkingstraditie. Jaarlijks organiseren zij samen een manifestatie rond een welbepaald cultureel thema. Voor 2012 opteerden zij voor de hedendaagse beeldende kunst en werd het project 'Façade 2012' opgestart in samenwerking met het CBK (Centrum voor Beeldende Kunst) in Middelburg, BE-PART in Waregem en Netwerk centrum voor hedendaagse kunst in Aalst. In de grensoverschrijdende driehoek die deze steden vormen, zal het begrip 'façade' op een eigen manier worden ingevuld.
'Façade 2012' is een internationale kunst- en architectuurmanifestatie met als doel te laten zien dat beeldende kunst je anders naar de omgeving doet kijken.

Middelburg is het kloppend hart van deze manifestatie met 14 spectaculaire ingrepen van nationale en internationale kunstenaars in het stadsgezicht. Het project begint er op 17 augustus en eindigt op 18 november 2002.
In Waregem zullen 4 Belgische kunstenaars elk een nieuw werk creëren in functie van de architecturale ruimtes van het BE-PART-gebouw en engageren zij zich om elk curator te zijn van de artistieke bijdrage van een andere kunstenaar. De tentoonstelling begint op 1 september en eindigt op 28 oktober 2012.
In Netwerk centrum voor hedendaagse kunst in Aalst zullen 11 kunstenaars met hun werk een antwoord proberen te geven op vragen zoals 'Wat schuilt er achter de façade?' en 'Hoe verbeeldt architectuur de dromen, de verwachtingen en de angsten van de mens?' Volgende kunstenaars nemen hieraan deel: Stefaan Dheedene, Alice De Mont, Anna Malagrida, Lucie Renneboog, Charlotte Moth, Veerle Michiels, Jurgen Ots, Piki & Liesbet Verschueren, Lotte van den Audenaeren, Sofie van der Linden en Dirk Zoete. De tentoonstelling opent op 22 september en loopt tot 18 november.

Naast de installaties en de tentoonstellingen zijn er ook tal van randactiviteiten rond het thema 'façade'. Er zijn 3 busreizen voorzien met de Façadebus, die telkens vanuit een andere locatie vertrekt en de 3 locaties bezoekt. Op 6 oktober vanuit Aalst, op 19 oktober vanuit Waregem en op 27 oktober vanuit Middelburg.
Voor meer informatie over de tentoonstellingen, openingsuren, randactiviteiten en de busreizen kan u terecht op
www.facade2012.com.

Wie wordt de beste panna speler/speelster van Gent?

Op zaterdag 25 augustus 2012 meten de beste Gentse panna spelers en speelsters zich met elkaar op de stadsfinale van Electrabel Steet Heroes op de Korenmarkt. Een spelersdelegatie van KAA Gent zal aanwezig zijn om de jonge talenten aan te moedigen. Electrabel Street Heroes (ESH) is tot nu toe de grootste panna competitie in België. Dit project startte in 2012 en loopt verschillende malen tot en met 2014 in verschillende Vlaamse en Waalse steden.

Wat is panna?
Panna(voetbal) is een soort straatvoetbal in een afgebakend veldje (kooi) met kleine doelen. Met  behendige voetbaltrucs probeert men de tegenstander te slim af te zijn en te scoren. Electrabel Street Heroes is de grootste competitie in België rond die sport. Meer info over panna en over het wedstrijdreglement is te vinden op de website www.streetheroes.be/nl/reglement

Stadsfinale in Gent
De kwalificaties voor de stadsfinale zijn volop bezig. Wie nog wil meedingen voor de finale, kan deelnemen aan het buurttornooi op dinsdag 21 augustus (Azaleapark, Sint-Amandsberg) en woensdag 22 augustus (Arbedpark, Gentbrugge), telkens om 14 uur. Inschrijven vooraf is niet nodig.

De stadsfinale vindt plaats op zaterdag 25 augustus 2012 op de Korenmarkt, van 14 tot 18 uur. De toeschouwers en spelers kunnen gratis genieten van demo’s, een freestyle show, dj’s, enz. De finalisten van iedere categorie krijgen een geschenkpakket van KAA Gent met een voetbalshirt van de eerste ploeg, een gratis ticket voor een voetbalmatch en een uitnodiging voor een stadionbezoek. Daarenboven komt een aantal spelers van KAA Gent supporteren tijdens de finales.

De beste spelers van alle steden ontmoeten elkaar vervolgens in de regionale (halve) finales en ten slotte in de nationale finale. De winnaars hiervan mogen zich gedurende één jaar Belgisch Kampioen Panna in hun categorie noemen. De nationale finale van Electrabel Street Heroes zal plaatsvinden op zaterdag 29 september 2012 in Tour & Taxis in Brussel.

De Gentse panna competitie is een initiatief van de Sportdienst, het BOP-project en vzw Voetbal in de Stad, met ondersteuning van Electrabel, Ligue Francophone de Foot de Rue asbl (LFFR) en Straatvoetbalbond Vlaanderen vzw (SVBV).

Nieuwe asfaltverharding voor N415 in Beerlegem (Zwalm)

Vanaf 22 augustus 2012 gaat het Agentschap Wegen en Verkeer één week aan de slag op de N415 Beerlegemsebaan in Zwalm. De asfaltverharding krijgt er een nieuwe toplaag. De werkzaamheden zullen ongeveer een week duren. Bij slecht weer kan de planning nog wijzigen.

Werfzone
De werfzone loopt van aan het kruispunt van de N46 met de N415 (kruispunt Hoofd/ Latemdreef) tot aan de kerk van Beerlegem. De werken worden in één grote fase uitgevoerd om de uitvoeringstermijn en dus de verkeershinder zo minimaal mogelijk te houden.
De N415 wordt volledig afgesloten en omgeleid.
Plaatselijk verkeer voor aangelanden op de N415 wordt maximaal in stand gehouden.

Omleiding
Gedurende de werken wordt het doorgaand verkeer van Zwalm naar Gavere/ Merelbeke en omgekeerd omgeleid. De omleiding loopt via de N46 Latemdreef, N435 Hoogstraat, N435 Schoolstraat, Lindestraat, Meilegemstraat en de Gaverstraat. Fietsverkeer blijft steeds mogelijk

Vlassenbroekbrug (N41) en Scheldebrug (N47) in Dendermonde krijgen opknapbeurt

Vanaf 16 augustus pakt het Agentschap Wegen en Verkeer de brugdekken aan van twee bruggen in Dendermonde: de Vlassenbroekbrug en de Scheldebrug. De Vlassenbroekbrug krijgt op 16 en 17 augustus een nieuwe toplaag in asfalt en aangepaste markeringen. De werkzaamheden op de Scheldebrug starten op 20 augustus en zullen twee weken duren. De top- en onderlagen in asfalt worden hersteld. Bij slecht weer kan de uitvoeringstermijn wijzigen.

Fasering en omleiding
Vlassenbroekbrug (N41)
Het verkeer wordt twee dagen omgeleid in bede rijrichtingen via de parallel lopende brug.

Scheldebrug (N47)
Doorgaand verkeer blijft mogelijk, zij het over één versmalde rijstrook in elke richting. In de week van 27 augustus zal de bypass van de Mechelsesteenweg (N17) naar de Scheldebrug gedurende een korte periode volledig afgesloten worden voor het verkeer. Verkeer van de N17 rijdt naar de N47 via het kruispunt ‘Mechelse Poort’. Het fiets-en voetgangersverkeer zal geen hinder ondervinden.
De werken aan de Scheldebrug kunnen ernstige verkeershinder veroorzaken, vooral tijdens de spitsuren. Het agentschap kiest daarom voor de verkeersluwere zomermaanden om deze werken uit te voeren.

maandag 13 augustus 2012

STOMP laat opnieuw van zich horen...

Het Britse ritme spektakel STOMP is de laatste jaren uitgegroeid tot een waar fenomeen. Ze brengen al meer dan 20 jaar een energetische adrenalinekick voor een wereldwijd publiek. Na hun doortocht op de...
slotceremonie van de Olympische Spelen, komen ze eindelijk terug naar Vlaanderen. Tussen 17 en 26 oktober slaat het aanstekelijke enthousiasme van STOMP toe in Stadsschouwburg Antwerpen en Capitole Gent.
De opzwepende ritmes houden maar weinig toeschouwers onbewogen. De performers gebruiken een scala aan alledaagse voorwerpen, van zippo-aanstekers tot plastieken zakjes en vuilnisbakken om hun explosieve feel-good-ritmes over te brengen in een zinderende show. Naast een stortvloed aan ritmes doorspekt de compagnie zijn shows met een stevige portie visuele comedy.
Sinds de première in 1991 heeft STOMP al 52 000 deksels, 50 000 luciferdoosjes, 30 000 bezemstelen, 20 000 vuilnisbakken, 25 000 liter zwarte verf, 10 000 drumstokken en 48 000 kilo zand gebruikt. De groep speelde voor meer dan 10 miljoen mensen in 42 landen verspreid over vijf continenten.
Ditmaal komt STOMP met een vernieuwde show naar Stadsschouwburg Antwerpen en Capitole Gent. Nog steeds zonder woorden, maar met een universeel geluid. Na de Olympische Spelen zijn ze er helemaal klaar voor!
Meer info via
www.musichall.be.
 

Nieuwe asfaltverharding voor N8 te Oudenaarde

Op 20 augustus 2012 start het Agentschap Wegen en Verkeer met het vernieuwen van de wegverharding op de N8 in Oudenaarde tussen de Eikenberg en de Holleweg (N441). De huidige betonverharding wordt volledig opgebroken en heraangelegd in asfalt. De werken zullen ongeveer 2 maand duren. Slecht weer kan de planning wijzigen.

Werfzone en omleiding
De werfzone loopt van net voorbij de Eikenberg tot net voor de Holleweg (N441). De werken gebeuren in één grote fase om de uitvoeringstermijn en dus ook de hinder zo kort mogelijk te houden. Tijdens de volledige duur van werken gaat de N8 volledig dicht. Alle verkeer wordt omgeleid:
  • voor de richting Brakel wordt het doorgaand verkeer omgeleid vanaf de rotonde te Leupegem via de N60 richting Ronse, de Schorisseweg (N457) naar de Ten Stene (N454). Verkeer vanuit Gent dat naar Brakel moet, zal omgeleid worden vanaf de rotonde op de N60 te Eine en via de Graaf Van Landastraat (N441) en Holleweg naar Brakel gestuurd worden.
  • voor de richting Oudenaarde wordt doorgaand verkeer omgeleid via de Holleweg (N441) en de Martijn Van Torhoutstraat (N46) naar de N8.
  • voor het lokaal autoverkeer en het fietsverkeer loopt de omleiding in beide richtingen via Eikenberg, Kokerelle en Kappelleberg.Oogstkermis en Oogststoet in Oostakker

Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 augustus 2012 vindt in Oostakker de traditionele ‘Oogstkermis’ plaats, een organisatie van de Dienst Evenementen en Feesten in samenwerking met de Dekenij Oostakker en het Oogststoetcomité Oostakker. Op dinsdag 28 augustus start om 19 uur in Wulverdam de Oogststoet. Een overvol, gevarieerd programma zet Oostakker vijf dagen lang op z’n kop.
De Oogstkermis biedt voor elk wat wils. Alle activiteiten vinden plaats op en rond het kerkplein in Oostakker, het Ontmoetingscentrum Oostakker (OCO) in de Pijphoekstraat, het Lokaal Leopold II in de Bredestraat en de omliggende cafés.

Er is heel veel muziek met onder andere optredens van The Julian New Orleans Jazz Friends (vrijdag 24 augustus), schlagerparade met Alwin de havenzanger, Bandit, Roland met zijn orkest klavieren en de Romeo’s, met presentatie en dj Peter Van Praag (maandag 27 augustus), Rudy Hammond @ The Blue Ladies (dinsdag 28 augustus) en heel wat discobars, fuiven, karaoke en café-chantant.
Naast muziek brengt de Oogstkermis op maandag 27 augustus een jaarmarkt voor paarden in de Sint-Laurentiuslaan en op dinsdag 28 augustus een antiek-, brocante-, rommelmarkt en markt van nieuwe koopwaren met meer dan honderd standen in de Bredestraat.

Er zijn diverse schietingen, schieting op de liggende wip (zaterdag 25 augustus), vleesschieting (zondag 26 augustus) en vlaaien- en worstenschieting (dinsdag
28 augustus). Er is op zaterdag 25 augustus een duivenvlucht en er worden heel wat feest- en kermismenu’s aangeboden.

Kinderen kunnen deelnemen aan het zoekspel ‘speld uit de hooiopper’, zich uitleven op de kermis of zich inschrijven voor de wedstrijd ‘wie wordt Oostakkers Kinderduo 2012’.

Sportievelingen kunnen op zaterdag 25 augustus deelnemen aan de wielerwedstrijd voor nieuwelingen KBWB, op zondag met OKRA wandelen, fietsen, een spelletje petanque spelen of kaarten of zich gedurende vijf dagen uitleven op de dansvloer tijdens de vele dans-, fuif-, disco-, swing en showavonden.

Gedurende de vijf dagen kunnen bezoekers ook terecht in het Ontmoetingscentrum Oostakker (OCO) voor een fototentoonstelling ‘Beeldig’ Oostakker, vroeger en nu. Guido Rogiers neemt het publiek mee in de tijd via oud en nieuw fotomateriaal en allerlei achtergrondinformatie.

Oogststoet
Maar de Oogstkermis is vooral bekend van de vlaaien-dinsdag en de Oogststoet.
Op dinsdag 28 augustus vanaf 19 uur vertrekt de stoet met deelname van 3 muziekkorpsen, 40 praalwagens en groepen en 600 uitvoerders in Wulverdam. Het parcours brengt hen via Sint-Laurentiuslaan – Oostakkerdorp – Bredestraat – Pijphoekstraat – Eekhoutdriesstraat – Oude Holstraat – Pijphoekstraat – Ledergemstraat – Honoré Drubbelstraat – Gentstraat – Oostakkerdorp terug naar de Sint-Laurentiuslaan waar de stoet wordt ontbonden.
Deze Oogststoet komt tot stand dankzij de inzet van een team van jonge dynamische vrijwilligers die zich aangesloten hebben bij het Oogststoetcomité Oostakker.
Van 20 tot 21 uur kan iedereen terecht op het grasterrein aan de kerk voor een gratis lekker stukje vlaai met schuimende Rodenbach.

Fiesta Europa strijkt weer neer in GENT

De vierde editie van de succesvolle Europese markt ‘Fiesta Europa’ vindt plaats op de Gentse Kouter van dinsdag 21 tot en met zaterdag 25 augustus 2012.

Sterk concept
Fiesta Europa is een internationale feestmarkt met een vijftigtal marktkramers uit alle Europese landen. Zij brengen meestal specialiteiten mee uit hun land of regio: artisanale producten, streekspecialiteiten, gastronomie. Een mengelmoes van talen en culturen, een ruim en kwalitatief aanbod, mooi gepresenteerd en met enthousiasme aan de man/vrouw gebracht, een gezellige en ongedwongen vakantiesfeer: dat is in een notendop Fiesta Europa.
Organisator Roeland Storms wil op die manier Europa dichter bij de mensen brengen. Hij timmert al 5 jaar aan de weg en ziet jaar na jaar de belangstelling voor Fiesta Europa toenemen.

Marktkramers uit heel Europa
De markt palmt bijna heel de Kouter in en dit nu al voor het vierde jaar op rij. Fiesta Europa is een graag gezien evenement op dit mooie en gezellige plein. Er zijn dit jaar marktkramers uit Italië, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Finland, Polen, Hongarije, Oostenrijk, Engeland en natuurlijk uit eigen land. Zij komen heel graag naar Gent en stellen er met plezier hun producten voor. Ze zijn enorm gecharmeerd door de stad en haar marktminnende bewoners en bezoekers.

zondag 12 augustus 2012

Heraanleg kruispunt ‘Den Dollar’ in Ninove

Op maandag 13 augustus 2012 start de heraanleg van kruispunt Den Dollar in Ninove. Eerst gaan de nutsmaatschappijen zes maanden aan de slag. In het voorjaar van 2013 start het Agentschap Wegen en verkeer met de heraanleg zelf. De eerste werkzaamheden zullen buiten de rijweg gebeuren, zonder hinder voor het verkeer. Pas vanaf halverwege oktober zullen de activiteiten van de nutsmaatschappijen impact hebben op het verkeer.

Werkzaamheden in de weken van 13 en 20 augustus
Van 13 tot 16 augustus zullen de nutsmaatschappijen op verschillende plaatsen voorbereidende werkzaamheden uitvoeren in het voetpad, het fietspad en de parkeerstroken van de Elisabethlaan, Albertlaan, Brakelse Steenweg en de Outerstraat. Fietsers, voetgangers en autoverkeer zullen steeds door kunnen.

In de week van 20 augustus wordt op de Albertlaan een doorsteek in asfalt aangelegd ter hoogte van de Gentsestraat. Deze doorsteek moet er voor zorgen dat tijdens de werken het doorgaand verkeer zo veel mogelijk gegarandeerd kan blijven.

Communicatie
Voor de start van de heraanleg in het voorjaar van 2013 plant het Agentschap Wegen en Verkeer een informatiecampagne voor de inwoners van Ninove.

Informatie over de werkzaamheden van de nutsmaatschappijen is binnenkort te vinden op de website van de stad Ninove, waarop de contactgegevens van de betrokken nutsmaatschappijen zullen worden vermeld. Omwonenden zullen met bewonersbrieven op de hoogte gehouden worden door de nutsmaatschappijen zelf en dit van zodra er werken starten met hinder.

Voorbereidende werken op de E34 tussen Moerbeke en Eeklo

Op 13 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met voorbereidende werken voor de heraanleg van de E34. Vanaf 27 augustus krijgen verschillende zones van de E34 tussen Moerbeke en Eeklo een grondig onderhoud. Tussen Moerbeke en Wachtebeke worden ook betonnen stootbanden geplaatst langs de middenberm. De werken worden in vijf verschillende fases uitgevoerd om de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken.

Voorbereidende werkenVan 13 tot en met 17 augustus zal de aannemer voorbereidende werken uitvoeren. De werfsignalisatie wordt geplaatst en op de E34 tussen Moerbeke en Eeklo worden vijf doorsteken door de middenberm gemaakt. Het verkeer wordt telkens over een korte afstand in beide rijrichtingen op één rijstrook gebracht. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u.

Heraanleg in vijf fases tot eind 2012 (zie faseringskaart)De heraanleg zelf start op 27 augustus. Tijdens de eerste twee fases tot midden oktober wordt het wegdek vernieuwd van Kaprijke tot Eeklo en van Moerbeke tot Wachtebeke richting kust. Tijdens fase drie worden betonnen stootbanden geplaatst langs de middenberm tussen Moerbeke en Wachtebeke. Fases vier en vijf gaan van start vanaf midden oktober en zullen twee maanden duren. Tijdens deze laatste fases krijgt de E34 tussen Eeklo en Kaprijke (richting Antwerpen) en tussen Wachtebeke en Zelzate (richting kust) een nieuwe betonverharding. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer steeds mogelijk op één rijstrook in beide rijrichtingen. Volgens de huidige planning zullen de werken beëindigd zijn voor het einde van dit jaar.

Tijdelijke sluiting op- en afrittenIn de werfzones liggen een aantal op -en afritten. Deze worden tijdelijk afgesloten als er gewerkt wordt op de E34. Het gaat om de noordelijke op- en afritten Zelzate, Moerbeke en R43 Eeklo en de zuidelijke op- en afrit R43 Eeklo. Er is steeds een omleiding voorzien. De exacte timing hangt af van de vordering van de werken.

Minder hinder en veiligheid staan centraalTijdens de betonneringswerken zal de aannemer 24/24 en 7/7 werken. Door de gefaseerde aanpak en efficiënte planning kan de totale duurtijd van de werken beperkt worden tot vier maanden.

Om de automobilisten zo goed mogelijk te waarschuwen bij mogelijke files, wordt een filedetectiesysteem ingezet voor de fase Moerbeke/Wachtebeke en de fase Wachtebeke/Zelzate. Filewaarschuwingsborden voor de werfzone geven aan hoe ver een bestuurder van de file/werf verwijderd is. Zo wil het agentschap kop-staartaanrijdingen vermijden.

Laat u niet verrassen....
Deze werf is één van de grote werven van 2012 die vorig jaar werden aangekondigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer zet verschillende kanalen in om weggebruikers te informeren over deze werven. Op www.wegenenverkeer.be kunnen weggebruikers alle informatie terugvinden.

Zowel voor de veiligheid van de arbeiders op de werf als van de weggebruikers zelf wordt er bij wegenwerken een snelheidsbeperking opgelegd. Nog te veel automobilisten houden zich niet aan de verlaagde snelheid en brengen daarmee niet enkel zichzelf maar ook de andere weggebruikers en de arbeiders op de werf in gevaar. Daarom voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer een aantal verplaatsbare flitspalen, die flexibel kunnen worden ingezet, om de snelheidsbeperkingen in de verschillende werfzones te handhaven.

Meer info over deze werf op www.wegenenverkeer.be/heraanlegE34

vrijdag 10 augustus 2012

Heraanleg complex Deinze (E17)

In maart 2012 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van het op- en afrittencomplex Deinze van de E17. Op donderdag 16 augustus start de laatste fase van deze heraanleg. In deze fase wordt de noordelijke rotonde met fietstunnel gebouwd. Ook de carpoolparking, de heraanleg van de rijweg en het fietspad tot aan de lichten van industriezone De Prijkels wordt in deze fase aangepakt. De N35 tussen Deinze en Nazareth blijft volledig onderbroken. Verschillende op- en afritten van het complex Deinze gaan in deze fase dicht. De nieuwe verkeerssituatie blijft tot februari 2013. Dan moeten de werken afgerond zijn.

Nieuwe verkeersituatie
E17 richting Kortrijk: Alle op- en afritten richting Kortrijk gaan dicht vanaf 16 augustus.
E17 richting Gent: Op- en afrijden van en naar Nazareth is mogelijk vanaf dinsdag 14 augustus. Op- en afrijden van en naar Deinze wordt onmogelijk vanaf donderdag 16 augustus.
N35: De N35 is volledig onderbroken ter hoogte van het op- en afrittencomplex.

Bereikbaarheid industriezone De Prijkels
Om de bereikbaarheid van industriezone De Prijkels te garanderen, is een tijdelijke op- en afrit van de E17 gebouwd naar de industriezone. Deze op- en afrit is uitsluitend voor verkeer van en naar De Prijkels. Alle andere verkeer moet via de bewegwijzerde omleidingen rijden.

Gewijzigde verkeerssituatie aan complex De Pinte blijft in voege
Om het verkeer op de omleidingen via complex De Pinte zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen, is in de vorige fase de middenberm aan de op- en afrit (kant Oudenaarde) afgesloten. Wie afrijdt vanuit Kortrijk naar de N60 kan enkel rechts afslaan. Wie vanuit Zwijnaarde (N60) komt en wil oprijden richting Gent, maakt een keerbeweging aan de rotonde. Deze verkeerssituatie blijft in voege tot het einde van de werken.
Waarom deze heraanleg?
De heraanleg van het complex kadert in de aanpak van gevaarlijke punten in Vlaanderen. Met de bouw van twee rotondes maakt het agentschap de invoegbewegingen veiliger en het wegbeeld eenvoudiger. Zo zal het voor bestuurders duidelijker zijn wie waar voorrang heeft. De aanleg van een dubbelrichtingsfietspad en een fietstunnel zijn cruciaal voor de veiligheid van de fietsers. Na de heraanleg zal het fietsverkeer volledig gescheiden zijn van het autoverkeer.

Beeldmateriaal en meer info
Een schema van de verkeersafwikkeling in fase 3, een kaart met de 5 omleidingen en een schema van de verkeersafwikkeling in De Pinte vindt u op www.wegenenverkeer.be/complexdeinze. Op de webpagina vindt u ook wat achtergrondinfo over de werf.

dinsdag 7 augustus 2012

Gentenaars gezocht in regio Benidorm

Als journalist schreef ik in het verleden voor de krant een serie reportages over Belgen (uit de regio Gent) die in Benidorm en omgeving een zaak hadden of er tewerkgesteld waren. Voor een nieuwe serie artikels ben ik nu op zoek naar Gentenaars die aan de Costa Blanca zijn aangesloten bij een vereniging (toneel, kaarten, wandelen, businessclub of wat dan ook).
Verder zijn uiteraard ook alle tips erg welkom. Ik ben ter plaatse voor interviews en foto's vanaf 31 augustus t/m 22 september a.s.
Men zegge het verder !! Alvast bedankt

maandag 6 augustus 2012

‘Belgian Quality’ mosselen

Zeeland’s Roem introduceert een voortreffelijke kwaliteit verse mosselen onder de noemer ‘Belgian Quality’. Dit is een uniek concept waarbij de mosselliefhebber in één oogopslag ziet dat hij kwaliteit koopt. Een grote Zeeuwse mossel met een maximaal visgewicht.

Verse mosselen zijn er in verschillende soorten en maten. In België bestaat er een sterke voorkeur voor de Zeeuwse bodemcultuur mossel. De fijne, zilte smaak is onovertroffen. Daarnaast geldt de maat van de mosselschelpen als een belangrijk criterium evenals het mosselvlees wat daarin schuilgaat. Om het voor de klant makkelijk te maken introduceert Zeeland’s Roem de ‘Belgian Quality’. Dit unieke concept voldoet aan strenge selectiecriteria. Zo weet elke consument in België dat hij de beste keuze maakt met deze mossel die speciaal voor de Belgische fijnproever is geselecteerd.

De selectie vindt plaats op het gebied van de schelp en het mosselvlees na het koken. Dit zijn de belangrijkste criteria bij het kiezen van een mossel. De ‘Belgian quality’ garandeert niet alleen dat het goed zit met het uiterlijk, maar ook met het innerlijk van de mossel, namelijk het mosselvlees. Dit is van de buitenkant niet zichtbaar maar deze grote Zeeuwse mosselen hebben een maximaal visgewicht. De oorsprong uit de Oosterschelde en de Waddenzee zorgt voor de verfijnde, zilte smaak.

De ‘Belgian Quality’ is verkrijgbaar in voornamelijk de Belgische retail in bakken van 2 kilo.

vrijdag 3 augustus 2012

Figuranten gezocht voor nieuwe misdaadreeks op Eén

Vanaf 2013 zal Gent opnieuw schitteren als filmlocatie voor een nieuwe misdaadreeks op Eén. De Stad Gent ondersteunt de reeks financieel, administratief en logistiek. De opnames starten in september 2012. Het productiehuis ‘Het Televiesiehuis’ is nog op zoek naar figuranten.

Nieuwe reeks

Begin september 2012 starten de opnames van een nieuwe misdaadreeks ‘De Ridder’. In deze nieuwe langlopende reeks volgen we Helena De Ridder, een ambitieuze jonge openbare aanklaagster. We bekijken de wereld van misdaad en gerecht vanuit het standpunt van het parket. Het hoofdpersonage wordt vertolkt door Clara Cleymans, bekend van haar rollen in ‘Groenten uit Balen’ en‘Code 37’ en haar imitaties in ‘Tegen de Sterren Op’.

Gent

De opnamen vinden plaats in en rond Gent. De Stad Gent zorgt voor logistieke, administratieve en financiële ondersteuning en gaat op zoek naar geschikte gebouwen en andere locaties om te filmen.

Oproep figuranten

Voor de opnames van de nieuwe Eén fictiereeks ‘De Ridder’ is het productiehuis ‘Het Televisiehuis’ op zoek naar jongens, meisjes, mannen en vrouwen van alle leeftijden en alle nationaliteiten.
 Wie interesse heeft, kan mailen naar
katrien.devogelaer@vrt.be of de ingevulde infofiche doorsturen naar datzelfde e-mailadres..