woensdag 28 maart 2012

Rock in Brussel

Nieuwe directie MINARDSCHOUWBURG GENT

De voorbije 18 jaar was de Minardschouwburg een plaats waar professionele én amateurpodiumkunstenaars gepresenteerd werden. Een plaats  waar de producties van Vooruit, NTGent en Campo  naast het traditionele volkstheater te zien waren.
Het beheersmodel van de vzw Minard wordt extern vaak gepercipieerd als een rolmodel van synergie. Kunstencentrum Vooruit, stadsgezelschap NTGent en Campo zitten statutair mee in het bestuur, maar het blijft een autonoom gerunde infrastructuur in het bezit van de stad die ook maximaal inzet op het volkstoneel.
Huidig directeur John Dierickx gaat op pensioen op  1 juni 2012. In een open selectieprocedure werd als opvolger Rik Vandecaveye gekozen. Met Rik Vandecaveye (ex-staf Vooruit) wordt duidelijk geopteerd voor continuering van het model, maar met maximale inzet om de synergie in de stad nog te vergroten. Gent toont zich daarbij nogmaals van zijn beste kant: als best practice voor wat betreft een gediversifieerde samenleving, ook voor wat betreft de verhoudingen tussen de culturele spelers.
Minard wordt een toonbeeld van de culturele samenleefgemeenschap die Gent doet bloeien.